• Xunta de Galicia
 • Asociación gallega de empresas de tecnologías de información y comunicación
 • Asociación de mulleres profesionais e autónomas de Galicia
 • Asidetel
 • Plan Avanza 2
 • Bocarte estudio creativo publicitario
 • Feijoo Rego & Asociados
 • Computer-3
 • Federación de autónomos de Galicia
 • Consulting Technology Innovation
 • Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
 • Sidet XXI
 • Seresco