PLAN AVANZA 2

FT190100-2006-586

Formación de usuarios en novas tecnoloxías nos sectores de comercio, construción e oficinas e despachos iii, nas comunidades autónomas de galicia e no principado de asturias

Objetivo general

Formación en novas tecnoloxías a traballadores en activo que accedan ao plan formativo en calidade de usuarios, e que procedan de tres sectores empresariais: construción, comercio e oficinas e despachos.

Forintel